Jump to content

World War 3 Polska


Forum Code of Conduct

Witamy na forum dyskusyjnym World War 3! Stworzyliśmy je by zapewnić Wam przyjazne miejsce, gdzie będziecie mogli dyskutować o pomysłach, udzielać porad dotyczących rozgrywki oraz rozmawiać o różnych aspektach World War 3 z innymi graczami. Idea forów społecznościowych sprawdza się najlepiej, kiedy uczestnicy traktują się nawzajem z szacunkiem i uprzejmością. Dlatego też prosimy Was o zachowywanie się w grzeczny sposób podczas uczestniczenia w tych forach.

Wytyczne i zasady wymienione poniżej wyjaśniają, jakiego zachowania oczekujemy od Was oraz jakiego zachowania Wy możecie oczekiwać od innych członków społeczności. Pamiętajcie, że poniższe wytyczne nie są wyczerpujące i mogą nie uwzględniać wszystkich form agresywnego zachowania. Z tego powodu moderatorzy forów mogą wedle własnego uznania podejmować działania w sprawie wszelkich przejawów zachowania, które uznają za nieodpowiednie. Poza tym, zawieszenie lub zbanowanie w grze będzie miało taki sam efekt w zakresie dostępu do forów jak i innych platform społecznościowych. Twój dostęp do tych forów uznawany jest za „przywilej”, a nie „prawo”.
The Farm 51 zastrzega prawo do zawieszenia Twojego dostępu do tych forów w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, wśród których należy wymienić m.in. niestosowanie się przez Ciebie do niniejszego regulaminu. Dodatkowo, The Farm 51 zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich treści, które ich zdaniem mogą być niewłaściwe lub obraźliwe w stosunku do społeczności i mają negatywny wpływ na dobre imię firmy i reputację samej gry - wedle własnego uznania.

Zastrzegamy prawo do oceniania każdego incydentu niezależnie. Działania, które podejmiemy mogą być bardziej lub mnie pobłażliwe od tych wymienionych w poszczególnych kategoriach:

 

Wypowiedzi obraźliwe na tle rasowym/etnicznym.

Do tej kategorii zalicza się używanie obraźliwego słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających obraźliwy język lub obrazy, które:

promują nienawiść na tle rasowym/etnicznym;

zawierają treści uznawane za niskiego poziomu wypowiedzi o podłożu rasowym/etnicznym;

nawiązują do symboli nienawiści na tle rasowym/etnicznym.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie tymczasowo zbanowany/a z forów;

otrzyma ostateczne ostrzeżenie, po którym dalsze naruszanie Regulaminu zachowania na forach może spowodować zbanowanie z forów na stałe.

Handel kontami

Do tej kategorii zalicza się zarówno reklamowanie swojego konta lub postaci oferowanych do sprzedaży lub wymiany, jak i zamieszczanie ogłoszeń o treści wskazującej, że gracz chce kupić konta w formie:

wpisów na forach;

linków do serwisu Allegro lub innych sieciowych serwisów handlowych;

informacji o zamiarze sprzedaży/wymiany oraz zamieszczenia swoich danych kontaktowych.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

otrzyma ostateczne ostrzeżenie, po którym dalsze naruszanie Regulaminu zachowania na forach może spowodować zbanowanie z forów na stałe;

zostanie na stałe zbanowany/a z forów.

Ekstremalne wypowiedzi nawiązujące do seksualności/ przemocy

Do tej kategorii zalicza się używanie obraźliwego słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

nawiązują w sposób wyraźny lub zamaskowany do ekstremalnych i/lub brutalnych aktów seksualnych;

nawiązują w sposób wyraźny lub zamaskowany do ekstremalnie brutalnych rzeczywistych czynów;

stanowią treści pornograficzne.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie na stałe zbanowany/a z forów.

Groźby karalne

Do tej kategorii zalicza się używanie słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

nawiązują w wyraźny lub zamaskowany sposób do przemocy, niezależnie od jej stopnia, która nie jest bezpośrednio powiązana ze światem gry.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie tymczasowo zbanowany/a z forów;

otrzyma ostateczne ostrzeżenie, po którym dalsze naruszanie Regulaminu zachowania na forach może spowodować zbanowanie z forów na stałe.

Upublicznianie danych osobowych

Do tej kategorii zalicza się:

publikowanie wszelkich prawdziwych informacji o innych graczach lub pracownikach The Farm 51 Group SA.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie na stałe zbanowany/a z forów

Wypowiedzi dotyczące preferencji seksualnych

Do tej kategorii zalicza się używanie słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

w sposób obraźliwy, wyraźny lub zamaskowany, nawiązują do jakiegokolwiek aspektu preferencji seksualnych – swoich lub innych graczy.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie tymczasowo zbanowan/ya z forów;

otrzyma ostateczne ostrzeżenie, po którym dalsze naruszanie Regulaminu zachowania na forach może spowodować zbanowanie z forów na stałe.

Zamieszczanie cheatów, hacków, trojanów i szkodliwego oprogramowania

Do tej kategorii zalicza się:

zamieszczanie cheatów, hacków, trojanów, wirusów i szkodliwego oprogramowania

Jeśli chcesz zgłosić do The Farm 51 informacje dotyczące cheatów lub hacków, wyślij wiadomość na adres hacks@worldwar3.com. Nie zamieszczaj tych informacji na forach.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie na stałe zbanowany/a z forów.

Podawanie się za pracownika The Farm 51

Do tej kategorii zalicza się:

podawanie się za pracownika The Farm 51 w celu zamieszczania fałszywych informacji.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

otrzyma ostateczne ostrzeżenie, po którym dalsze naruszanie Regulaminu zachowania na forach może spowodować zbanowanie z forów na stałe.

Zamieszczanie nieopublikowanych danych/hackowanie plików z danymi

Do tej kategorii zalicza się używanie słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających stwierdzenia lub obrazy, które:

pokazują nieujawnione przedmioty, wyposażenie lub obszary z gry, które zostały odblokowanie w wyniku hackowania plików danych klienta;

pokazują wyniki hackowania lub modyfikowania w dowolny sposób plików MPQ gry;

omawiają lub prezentują dowolne dane niedostępne w trakcie normalnej rozgrywki.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie na stałe zbanowany/a z forów

Zamieszczanie obscenicznych/wulgarnych wypowiedzi

Do tej kategorii zalicza się używanie we wpisach albo podpisach języka i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

niestosownie, w sposób wyraźny lub zamaskowany, nawiązują do ludzkiej anatomii lub funkcji biologicznych;

mają charakter pornograficzny.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie tymczasowo zbanowany/a z forów, w zależności od stopnia przewinienia.

Chociaż sankcje te mogą wydawać się surowe, stanowczo uważamy, że takie zachowanie nie może mieć miejsca na naszych forach ze względu na wyjątkowo obraźliwy i niestosowny charakter.

Używanie niestosownego języka

Do tej kategorii zalicza się używanie słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

w łagodny sposób nawiązują do ludzkiej anatomii lub funkcji biologicznych;

mogą zostać z innego powodu uznane za niestosowne;

obchodzą filtr językowy.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie tymczasowo zbanowany/a z forów, w zależności od stopnia przewinienia.

Nękanie lub znieważanie

Do tej kategorii zalicza się używanie słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

w sposób obraźliwy, wyraźny lub zamaskowany, nawiązują do innych postaci, graczy, pracowników The Farm 51 lub grup ludzi;

powodują nękanie innych graczy, pracowników The Farm 51 lub grup ludzi.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie tymczasowo zbanowany/a z forów, w zależności od stopnia przewinienia.

Nękanie może przybierać różne formy i niekoniecznie jest ograniczone do typu użytego języka, lecz przede wszystkim zależy od zamiarów. Powtarzające się nękanie gracza może spowodować podjęcie przez nas bardziej zdecydowanych działań. Postępujemy tak, ponieważ przede wszystkim nie chcemy dopuścić, by jakiś gracz czuł się niekomfortowo na forach.

Nawiązania do głównych nurtów/postaci religijnych

Do tej kategorii zalicza się używanie słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

przedstawiają w negatywny sposób główne nurty i postaci religijne.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie tymczasowo zbanowany/a z forów, w zależności od stopnia przewinienia.

Wypowiedzi obraźliwe na tle narodowościowym

Do tej kategorii zalicza się używanie słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

promują nienawiść na tle narodowościowym;

są uznawane za niskiego poziomu wypowiedzi nawiązujące do narodowości;

zawierają aluzje do symboli nienawiści na tle narodowościowym.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie tymczasowo zbanowany/a z forów, w zależności od stopnia przewinienia.

Nawiązania do narkotyków lub nielegalnej działalności

Do tej kategorii zalicza się używanie słownictwa i/lub zamieszczanie linków do stron internetowych zawierających język lub obrazy, które:

nawiązują w sposób wyraźny lub zamaskowany do używania narkotyków;

nawiązują w sposób wyraźny lub zamaskowany do działalności niezgodnej z prawem.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie tymczasowo zbanowany/a z forów, w zależności od stopnia przewinienia.

Spamowanie lub trolowanie

Do tej kategorii zalicza się:

zamieszczanie na forach w nadmiarze tej samej frazy, podobnych do siebie fraz lub po prostu bezsensownych wpisów;

tworzenie wątków wyłącznie w celu wywołania niepokojów na forach;

wywołanie w wątkach na forach niepokojów, poprzez m.in.: wdawanie się w kłótnie; zamieszczanie wpisów nie na temat, które niszczą wątek; obrażanie innych osób zamieszczających wpisy;

tworzenie niekonstruktywnych wpisów;

nadużywanie funkcji „Zgłoś wpis” poprzez wysyłanie fałszywych alarmów lub bezsensownych wiadomości;

Numerowanie wątków, zamieszczanie wpisów typu IBTL, TLDR, lub innych podobnych wpisów bez znaczenia.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie tymczasowo zbanowany/a z forów, w zależności od stopnia przewinienia.

Kopiowanie wątków

Do tej kategorii zalicza się:

Tworzenie wątków o istniejących tematach

Tworzenie osobnego wątku o istniejącym temacie w celu prowadzenia dalszych dyskusji na kolejnych forach

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie tymczasowo zbanowany/a z forów, w zależności od stopnia przewinienia.

Łączenie wątków linkami

Do tej kategorii zalicza się:

tworzenie linków do wątków z innych forów;

tworzenie wątków wyłącznie w celu zamieszczenia linku do innego wpisu.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie tymczasowo zbanowany/a z forów.

Zamieszczanie reklam

Do tej kategorii zalicza się reklamowanie:

wszelkich niekomercyjnych, niezwiązanych z World War 3 firm, organizacji lub stron internetowych.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie tymczasowo zbanowany/a z forów, w zależności od stopnia przewinienia.

Dyskutowanie o działaniach dyscyplinarnych

Do tej kategorii zalicza się:

tworzenie wpisów lub wątków celem dyskutowania o działaniach dyscyplinarnych podejmowanych przeciwko graczowi, w tym dziennikach czatu oraz korespondencji elektronicznej między graczem oraz Game Masterem (GM)

tworzenie wpisów lub wątków celem dyskutowania o działaniach dyscyplinarnych podejmowanych przeciwko postaci lub koncie na forach

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie tymczasowo zbanowany/a z forów, w zależności od stopnia przewinienia.

Każdy dział posiada własne kanały komunikacyjne, które możesz wykorzystywać, by przesłać nam swoje uwagi lub komentarze:

Obsługa klienta: support@worldwar3.com

Społeczność (odwoływanie się od decyzji o banach): socialmedia@worldwar3.com

Społeczność (opinie i sugestie): socialmedia@worldwar3.com

Chociaż nie zawsze odpowiadamy na e-maile z opiniami i sugestiami, będziemy je czytać i rozważać.

Obchodzenie zawieszenia/zbanowania gracza

Do tej kategorii zalicza:

zamieszczanie wpisów na innym koncie;

wykorzystywanie innego użytkownika do zamieszczania wpisów w swoim imieniu.

Jeśli ustalimy, że gracz brał udział w takich działaniach, on/a:

zostanie na stałe zbanowany/a z forów

WAŻNE POSTANOWIENIA
Powtarzające się naruszanie jakichkolwiek zasad Regulaminu Forum, w tym wymienionych powyżej, często spowoduje usunięcie z forów na stałe.

Niniejszy regulamin nie jest ograniczony do określonego języka. Słownictwo spełniające kryteria uwzględnione w niniejszym regulaminie będzie podlegać wymienionym sankcjom niezależnie od tego, czy będzie niewłaściwe w języku polskim, czy dowolnym innym języku.

Forums

 1. Obóz Szkoleniowy

  Wejdź i przywitaj się z towarzyszami broni. Regulamin forum i Najczęściej zadawane pytania też tutaj.

  205
  posts
 2. Aktualności i Oficjalne Komunikaty

  Bądź na bieżąco ze wszystkim co dotyczy World War 3

  63
  posts
 3. Zidentyfikowane problemy i ich rozwiązania

  Zajrzyj zanim wyślesz ticket lub zaraportujesz buga.

  13
  posts
 4. Centrum Pomocy - Od graczy dla graczy

  Ogólne pytania, pomoc związana z grą, oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym. NIE DO RAPORTOWANIA BUGÓW.

  507
  posts
 5. Dyskusje Ogólne

  Pogadaj o wszystkim co dotyczy World War 3

  625
  posts
 6. Rekrutacja do oddziału/klanu

  Szukasz kumpli żeby razem zawojować World War 3? Może myślisz o własnym klanie? To miejsce dla Ciebie!

  19
  posts
 7. Kreacje I Poradniki Graczy

  Spędzasz godziny na dopracowaniu wyglądu swojej postaci? Może tworzysz filmy z przydatnymi trikami? To miejsce gdzie możesz podzielić się swoimi kreacjami!

  52
  posts
 8. Raportowanie błędów

  Znalazłeś błąd lub usterkę w grze? Zostaw nam wiadomość żebyśmy mogli się tym zająć.

  74
  posts
 9. Pytania

  Jeśli masz jakieś pytania do twórców World War 3 lub reszty społeczności to jest to dobre miejsce żeby je zadać

  707
  posts
 10. Zgłoś Sugestie

  Chcemy rozwijać World War 3 we współpracy z wami. Jeśli więc masz ciekawy pomysł, podziel się z nami i niech społeczność zagłosuje i wyrazi swoją opinie! 

  226
  posts
 11. Inne Tematy

  O wszystkim i niczym, zaszalejcie! Regulamin forum wciąż obowiązuje ;)

  178
  posts
 12. Archiwum

  Miejsce na stare i nieaktualne tematy.

  4,378
  posts
×
×
 • Create New...