Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/27/2020 in all areas

  1. 1 point
    Na ten moment mamy mobilność, prędkość poruszania definiowane wyłącznie przez ciężar a w rzeczywistości żołnierze używają mniejszych karabinów aby swobodnie i szybko przemieszczać się . Moją sugestią jest aby długie lufy i broń ciężka miały wpływ na mobilność. Zastosowanie parametru np "mobility" zamiast ciężar na który ma wpływ wielkość broni oraz ciężar jaki na sobie mamy. Myślę że zbalansowało by to sytuację biegania z penchengiem na tdm jak z kosą.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...