Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/17/2020 in all areas

  1. 1 point
    Witajcie żołnierze, naprawiliśmy dzisiaj poważny błąd w kodzie serwera. Ta poprawka powinna zwiększyć stabilność serwera. Nadal mamy problemy z PhysX i pracujemy nad tym. 0.8.6.1 Lista Zmian [NAPRAWA BŁĘDÓW] Naprawiono crash serwera, który powodowany był przez wjazd pojazdu na stację naprawczą.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...