Jump to content

ೞoℓf✌

Recon Unit
 • Content Count

  463
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  10

Everything posted by ೞoℓf✌

 1. IF u will just shoot it will be more effective, than run away. 89 bullets -71hp heli
 2. EZ man! The best way is using UCAS-D. Pilot of the helicopter will lose control immediately. The way to save the helicopter depends on the skill of the pilot. Better use UCAD-D when u hide in build near it. When u see it. When u can shoot it after pilot lose control. Use light machine gun to destroy it. Second way. If u don`t use UCAS-D, or u don`t have points. Always shoot at helidrone (better use light machine gun). Don`t stay on open place like idiot. Hide in houses. Shoot throw windows. Don`t forget use heavy 12.7 mm machine gun on the vehicle. Create a tight fire. And use RPG by yourself or teammates. If u will use only rpg or only machinegun it will be not so effectively like use both of them with your teammates. Cos pilot from bullet hits loses concentration and may not notice a shot from the RPG.
 3. Don`t see 5 sec noise screen after gotten jamming on heli drone. Losing control immideatly 2:25 3:10
 4. Mobile Spawn Point still falling under map. This bug is annoying ver-3822762
 5. ೞoℓf✌

  Crash

  UE4Minidump-61682.dmp
 6. ೞoℓf✌

  Crash

  UE4Minidump-61682.dmp
 7. ೞoℓf✌

  Crash

  3807949 UE4Minidump-61682.dmp
 8. Repair Kit is now regenerating main health instead of armor Weapon weight tweaks
 9. I think that problem with heli with hitreg. Its not balance problem. Check Especialy 49 sec
 10. And A2 can`t be capture by vehicle. Only if vehicle go up some centimetres
 11. Not hitreg or wrong dmg calculation when got shot heavy caliber. 3774756
 12. version 3765074 After small jaming i lost control and got it back, than i went to repairstation. When i repaired i was under full map jamming and lost conrol again, My heli went on sky. High. When i get control, i was out of warzone, and i can`t go back. And destroyed. After that i can`t buy new heli.
 13. Nice report. Can i just put 2 more image
 14. Przepraszam, że nie pisałem tutaj po polsku (bo nie znam języka). W języku angielskim nie mogę wyrazić swojej opinii. Proszę zrozumieć i wybaczyć i użyć GoogleTranslate =3 Во первых, хочу выразить благодарность за организацию и проведение этого event. Было очень весело! В этом сообщении хочу высказать некоторые замечания, предпочтения, соображение по такому режиму в WW3. 1. Правило- защищать точку до момента потери над ней контроля, а потом бросить ее и отступить назад, выглядит глупо. Считаю, что при взятии зон должно участвовать минимум 2 флага. Думаю, что правила подобного режима из Battlefield1 более верные. Там нет карт где нужно было бы оборонять всего один флаг, за которым потеряется зона. Я нарисовал как бы это могло выглядеть на карте Берлин, где, по моему мнению расположение флагов более удачно для такого режима. В случае потери контроля над точкой А1 защищающие должны бороться и пытаться вернуть ее, пока не потеряют точку А2 (Оба флага) Если оба флага потеряны, то зона будет считаться потерянной, и защищающиеся вынуждены будут отступить в зону 2. Przede wszystkim chcę podziękować za zorganizowanie i przeprowadzenie tego wydarzenia. To była świetna zabawa! W tym poście chcę poczynić kilka komentarzy, preferencji, rozważań na temat takiego reżimu w III wojnie światowej. 1. Zasada polega na obronie punktu do momentu utraty kontroli nad nim, a następnie do rzucenia nim i wycofania się, wygląda to głupio. Uważam, że biorąc strefy, powinny w nich uczestniczyć co najmniej 2 flagi. Myślę, że zasady tego trybu Battlefield1 są bardziej prawdziwe. Nie ma map, w których trzeba bronić tylko jednej flagi, za którą zaginie strefa. Narysowałem, jak mogłoby to wyglądać na mapie Berlina, gdzie, moim zdaniem, położenie flag jest bardziej skuteczne dla takiego reżimu. W przypadku utraty kontroli nad punktem A1 obrońcy muszą walczyć i próbować odzyskać go, dopóki nie stracą punktu A2 (obie flagi). Jeśli obie flagi zostaną utracone, strefa zostanie uznana za przegraną, a obrońcy zostaną zmuszeni do wycofania się do strefy 2. 2. Исходя из того, что защищающиеся отступают в зону. Им нужно время рассредоточиться и встать на защиту. (Особенно тем, кто в это время еще сражается (допустим) около точки А1, а им уже в это время надо держать оборону точки B2. Поэтому в battlefield1 есть этап когда нужно убить всех кто остался в захваченной зоне, и уже после их убийства открывается возможность взять другую зону. В правилах event должно быть оговорено, что защищающие должны отступить ( возможно дать им время взять обе точки B1 и B2 а после этого атакующие могут продолжить атаку. Вчера было видно эту проблему. Когда мы с @DareQQ во второй игре были за атакующих, после взятия B1 go rush точку A1. Точка А1 была взята без какого либо сопротивления, потому что там не было вообще команды защищающихся. Это не правильно. 3. Команде обороны, легко держать оборону, когда вход на точку лежит через 1 узкий туннель, а обойти со стороны очень долго. (Я не хочу рассматривать игру через spawn на лидере, так как spawn на лидере, работает только в слаженной команде) Для обычной игры проход через один узкий коридор против слаженной команды - смертельный путь. (Я не очень понял почему для event была выбрана карта Варшава. Которая имеет только узкие коридоры для входа в торговый центр. В предложенной мной идей на карте Berlin, у атакующих будет всегда много вариантов как войти в зону для захвата. По поводу того, как лучше играть с техникой или без я не понял. Но первый заход мне понравился больше. Использование только UAV Reaper Airstrike было интересней чем обычный TDM где запрещено все. 2. Na podstawie faktu, że obrońcy wycofują się do strefy. Potrzebują czasu, aby się rozproszyć i wstać. (Zwłaszcza ci, którzy nadal walczą (powiedzmy) w pobliżu punktu A1 i muszą teraz utrzymać punkt obrony B2 w tym momencie. Dlatego na polu bitwy jest etap, w którym musisz zabić wszystkich, którzy pozostają w zdobytej strefie, a po zabiciu wszystkich mamy możliwość objęcia innej strefy W regułach zawodów należy zastrzec, że obrońcy muszą się wycofać (można dać im czas na wykonanie obu punktów B1 i B2, a następnie atakujący mogą kontynuować atak. Wczoraj widzieliśmy ten problem. Kiedy byliśmy z @DareQQ w drugiej grze za zaatakowanie, po zabiciu B1 przejdź do punktu A1, punkt A1 zostaje podjęta bez żadnego oporu, bo nie było w ogóle zespołu obronnego. To nie jest w porządku. 3. Dla drużyny obrony łatwo jest utrzymać obronę, gdy wejście do punktu przebiega przez 1 wąski tunel i przez bardzo długi czas chodzić z boku. (Nie chcę oglądać gry przez odrodzenie na przywódcy, ponieważ odrodzenie na liderze działa tylko w skoordynowanym zespole). W zwykłej grze przejście przez wąski korytarz do harmonijnego zespołu to śmiertelna ścieżka. (Nie do końca rozumiałem, dlaczego wybrano mapę Warszawy. Ma tylko wąskie korytarze, aby wejść do centrum handlowego. W pomysłach, które zasugerowałem na mapie Berlina, atakujący zawsze będą mieli wiele opcji, jak wejść do obszaru, aby uchwycić. Co do tego, jak najlepiej grać z urządzeniami lub bez nich, nie rozumiałem. Ale bardziej podobał mi się pierwszy bieg. Korzystanie wyłącznie z UAV Reaper Airstrike było bardziej interesujące niż zwykłe TDM, gdzie wszystko jest zabronione. /Added translation by Google weedtime
 15. 3715425 JDAM+artillery+some grenades and i have crash. Its not first time UE4Minidump-59661.dmp
×
×
 • Create New...